แรงงานเฮ กลุ่มบริษัทในเครือ RB ขยายสิทธิ์ลาคลอด 182 วัน-จ่ายค่าจ้าง 100 %

แรงงานเฮ กลุ่มบริษัทในเครือ RB ขยายสิทธิ์ลาคลอด 182 วัน-จ่ายค่าจ้าง 100 % 22 เมษายน 2653 เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ นักสหภาพแรงงานได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุกลุ่มบริษัทในเครือ RB ประกาศนโยบายขยายสิทธิ์ลาคลอดแก่พนักงานหญิง และสิทธิ์ลาดูแลบุตรแก่พนักงานชาย รวมถึงพนักงานเพศทางเลือก พนักงานหญิงตั้งครรถ์สามารถลาคลอดได้ – จากเดิม 16 สัปดาห์ หรือ 112 วัน จ่ายค่าจ้าง 100% – เพิ่มเป็น 26 สัปดาห์ หรือ 182 วัน จ่ายค่าจ้าง 100% และสามารถลาเพิ่มอีกได้ 182 วัน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง พนักงานชายสามารถลาดูแลบุตรได้ – จากเดิม 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน – เพิ่มเป็น 4 สัปดาห์ หรือ […]

wefair

April 22, 2020

เปิดเอกสารทบ.ประกาศจัดซื้อรถยานเกราะ 4500 ล้าน สวนทางนโยบายเยียวยาประชาชน

เปิดเอกสารกองทัพบก ประกาศจัดซื้อรถยานเกราะ 4500 ล้าน สวนทางนโยบายเยียวยาประชาชน วันที่ 21 เมษายน 2563 เว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารบก ได้เผยแพร่เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระบุรายละเอียดแนบท้าย คือเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ 50 คัน ด้วยงบประมาณ 4,515 ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยวิธี FMS ในขณะที่ประชาชนซึ่งลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยา 5000 บาทในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอีกกว่า 20 ล้านคน   ที่มา: https://www.procureordrta.com/plan_detail.php?notiID=1123      

wefair

April 21, 2020

ข้อสังเกตต่อ ร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2563-เครือข่ายรัฐสวัสดิการ We Fair

ข้อสังเกตต่อ ร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในมุมมองเครือข่าย We Fair เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (เครือข่าย We Fair) ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท มีความเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มีความผูกโยงกับรัฐบาล คสช. ที่มีรัฐราชการ กองทัพ เอกชนรายใหญ่ เป็นองคาพยพหลักที่ร่วมมือกันในนาม“ประชารัฐ” สมคบกับพรรคการเมืองที่รองรับการสืบทอดอำนาจ ทำให้ ร่าง พรบ. ขาดเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความเปราะบางทางสังคม ขาดเป้าหมายในการสร้างสังคมรัฐสวัสดิการ สวัสดิการข้าราชการปรับสูงขึ้น 4 แสนล้านกว่าบาท สวัสดิการประชาชน 3 แสนล้านบาท ส่วนนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง ไม่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ เครือข่าย We Fair ขอตั้งชื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563ว่า “ฉบับประชารัฐนิยม” โดยมีความเห็น […]

wefair

October 18, 2019

เราต้องการสังคมที่ดูแลกัน : ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้   สวัสดีพี่น้อง ประชาชน ผู้จัดงาน เครือข่ายรัฐสวัสดิการ และสื่อมวลชนจากผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เพิ่มขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ตัวเลขอันดับของความเหลื่อมล้ำยังมีมากอยู่ ตั้งแต่สถานการณ์การยึดอำนาจ ที่นำไปสู่การมีการเลือกตั้ง คือ เรื่องความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ ดังนั้นในการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ประชาธิปไตย พึ่งตนเองไม่ได้ แก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ   สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากสิบกว่ามาเป็นอันดับสาม และปีที่แล้วอันหนึ่งไทย รองลงมาเป็นประเทศรัสเซีย ตรุษกี อินเดีย ตามลำดับ ซึ่งประเทศเรา (ไทย) ไม่จนขนาดนั้น แล้วทำไมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำ จากการเก็บข้อมูลสัมประสิทธิ์(ค่าจีนี่) มีตั้งแต่ 0 – 100 ซึ่งถ้าค่าจีนี่ถึง 100 แสดงว่ามีความเหลื่อมล้ำทรัพยากรอยู่คนเดียว  แต่ถ้าค่าจีนี่เป็น […]

wefair

February 12, 2019

สรุปปาฐกถา “รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า” : ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

สรุปประเด็นปาฐกถา “รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า” : ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร  ณ เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การเลือกตั้งยังไม่จบสิ้นและมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง การเลือกตั้งมิใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เราจำเป็นต้องมีความหวังว่าการเลือกตั้งจะใช้ในการผลักดันรัฐสวัสดิการได้  ประเด็นการปาฐกถา มี 4 เรื่อง ดังนี้ ข้อที่ 1 : ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำ – เส้นแสดงค่าจีนี่ เป็นดัชนีบอกความเหลือ่มล้ำ ถ้า 0 ได้เท่ากัน(เสมอภาค) ได้ 1 ความเหลื่อมล้ำสูง – เส้นหนาแสดงชี้รายได้ครัวเรือน – เมื่อก่อนค่าจีนี่ 4 กว่า ในปี 2535 – ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตสูงมากของประเทศไทยเปิดเสรีภาคการเงิน หลังจากนั้นฟองสบู่แตก 2543 […]

wefair

February 11, 2019

เครือข่าย WE FAIR ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า 10 ก.พ. นี้ ที่ม.ธ. ท่าพระจันทร์

รัฐสวัสดิการเป็นเรื่องเพ้อฝัน ? ประเทศไทยยังไม่พร้อม ?  เป็นไปไม่ได้ งบประมาณไม่พอ ?  รัฐสวัสดิการจะทำให้คนขี้เกียจ จริงหรือ ? คำถามเหล่านี้ มีคำตอบ !!! เครือข่าย WE FAIR ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา #รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่https://www.facebook.com/events/746887412337365/ 09.00 น. ลงทะเบียน 09.15 น. กล่าวเปิดเวที ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09.30 น. #การปาฐกถารัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า ศาสตราจารย์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10.00 น. #การเสวนาเชิงปฏิบัติการ #รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่ม เอฟทีเอวอทช์ […]

wefair

February 5, 2019

เปิดชุดข้อเสนอนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน โดย เครือข่าย WE FAIR

  ชุดข้อเสนอนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เครือข่าย WE FAIR l WELFARE เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ ประชากรกลุ่มเฉพาะ(คคสส.)   หลักการ : เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (เครือข่าย WE FAIR) ได้จัดทำชุดข้อเสนอ “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” เป็นชุดข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมลํ้า การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาวะ ดำเนินไปบนฐานคิดคุณค่าร่วมเรื่องรัฐสวัสดิการ จากความเชื่อโดยพื้นฐานว่า การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาวะเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันจะทำให้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมลดลง ทั้งนัยความสัมพันธ์ทางอำนาจและเศรษฐกิจ โดยนำเอารูปแบบและวิธีการที่มีการดูแลประชาชนควบคู่กับมาตรการทางภาษี เพื่อนำงบประมาณมาจัดสรรและกระจายประโยชน์ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง จากฐานคิดการจัดสวัสดิการสังคมแบบถ้วนหน้า (Universal Approach) ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต้องเข้าถึงรัฐสวัสดิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคม ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศสภาพ ฐานะ ความพิการ ดังที่ อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เคยกล่าวถึงในปฏิทินแห่งความหวัง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” เครือข่าย We Fair จึงตระหนักถึงการเข้าถึงหลักประกันรายได้ในทุกช่วงวัย ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน และเป็นหมุดหมายในการจัดทำรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัยและที่ดินเพื่อการเกษตร งาน รายได้ และประกันสังคม ระบบบำนาญ […]

wefair

December 20, 2018

ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี : พระราชบัญญัติประชารัฐ-สวัสดิการคือการถอยหลังสู่อภิมหาสังคมสงเคราะห์และลดค่าความเป็นพลเมืองของมนุษย์

  พระราชบัญญัติประชารัฐ-สวัสดิการคือการถอยหลังสู่อภิมหาสังคมสงเคราะห์และลดค่าความเป็นพลเมืองของมนุษย์ อ่านเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ ฉบับเต็มที่ https://goo.gl/agkrYo วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของสังคม ร่างกฎหมายนี้นอกจากชื่อที่ผิดฝาผิดตัวกับเนื้อหาแล้วยังเป็นการยืนยันการเดินถอยหลังเข้าคลองของการพัฒนาสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์โดยเป็นการยืนยันหลักการสงเคราะห์อนาถาให้เป็นระบบมากขึ้น และทำให้สวัสดิการกลายเป็นเรื่องของคนรวยให้คนจน ตามคติแบบเวทนานิยมที่กลายเป็นเสาหลักของการแก้ความเหลื่อมล้ำในไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ในบทความนี้จะพิจารณาสองประเด็นใหญ่คือ 1.ปัญหาเชิงหลักการว่าด้วยสวัสดิการในสังคมไทยที่สะท้อนออกมาเป็น พ.ร.บ.-อภิมหาสังคมสงเคราะห์อนาถาฉบับนี้ และ 2.ภาพสะท้อนเชิงประจักษ์รายมาตราสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ 1.ปัญหาเชิงหลักการว่าด้วยสวัสดิการในสังคมไทย ภาพสะท้อนของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้คือการยืนยันให้เห็นถึงความ เข้าใจของชนชั้นนำไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหาร เทคโนแครตด้านสังคมสงเคราะห์ หรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการโยนเพียงเศษเนื้อในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนสุญญากาศ ประเทศไทยรายได้เฉลี่ยครัวเรือน อยู่ที่ 26,000 บาท ต่อครัวเรือน สำหรับค่าเฉลี่ยที่มีสมาชิกต่อครัวเรือนประมาณ 3 คน โดยที่ค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต 1คนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท /เดือน และจากการจำแนกรายได้ครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อาจมีครัวเรือนร้อยละ 65 หรือกว่า 13 ล้านครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าความเพียงพอต่อการดำรงชีพพื้นฐาน ยังไม่นับรวมชนชั้นกลางที่ปากกัดตีนถีบอีกจำนวนมากของสังคม ที่ต้องใช้ชีวิตกับการลงทุนในสิ่งที่ตัวเองควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล รวมถึงหลักประกันยามเกษียณ ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่ความน่าสงสารหรือการเสียโอกาสในชีวิตแต่กีดขวางความเจริญและสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ความเหลื่อมล้ำที่มากมายนี้เกิดขึ้นจากการผูกขาดทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำ การปล้นชิงมูลค่าส่วนเกินในสังคม ลักษณะเช่นนี้สร้างความเหลื่อมล้ำมหาศาล กล่าวโดยสรุป ความยากจนไม่ได้เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ไม่ขยัน […]

wefair

September 15, 2018

เปิดเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ หลังสนช. ลงมติรับหลักการ

เปิดเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ หลังสนช. ลงมติรับหลักการ หลังจากที่ เว็บข่าวรัฐสภา และสำนักข่าวไทย เผยแพร่รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเห็นด้วย 187 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4  เสียง พร้อมกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา   โอกาสนี้ ทีมงานเพจ We Fair ขอนำเนื้อหาร่างพรบ.ฉบับนี้มาให้ศึกษากัน         ที่มาร่างพรบ. http://library.senate.go.th/document/mSubject/Ext83/83592_0001.PDF

wefair

September 14, 2018

เดชรัต สุขกำเนิด : งบประมาณด้านสวัสดิการของข้าราชการไทย

เดชรัต สุขกำเนิด : งบประมาณด้านสวัสดิการของข้าราชการไทย เนื่องจากนายกรัฐมนตรีดูจะเป็นห่วงและหงุดหงิดกับเรื่องภาระงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน แต่ท่านไม่ค่อยพูดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของข้าราชการบ้างเลย ผมเลยสนใจสืบค้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 มาดูว่าภาระด้านงบประมาณของประเทศ ด้านสวัสดิการของฝั่งประชาชนและฝั่งข้าราชการ เป็นอย่างไรกันบ้าง ผมขอเริ่มต้นจากฝั่งประชาชนก่อนแล้วกัน หนึ่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนประมาณ “49 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 134,269 ล้านบาท สอง กองทุนประกันสังคม คิดเฉพาะส่วนที่รัฐบาลสมทบเข้ากองทุนทั้งในส่วนของสุขภาพและชราภาพ มีผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งก็คือผู้ประกันตน “14.5 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 47,011 ล้านบาท สาม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพประมาณ “9 ล้านคน” ใช้งบประมาณ 72,469 ล้านบาท รวมฝั่งประชาชน “53.5 ล้านคน”(รวมจากผู้ใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม) ใช้งบประมาณรวมกัน 249,359 ล้านบาท มาถึงฝั่งข้าราชการบ้าง หนึ่ง งบประมาณค่ารักพยาบาลข้าราชการ (จากกรมบัญชีกลาง) มีผู้ได้รับประโยชน์คือข้าราชการและครอบครัวประมาณ “6 ล้านคน” ใช้งบประมาณ […]

wefair

September 12, 2018
1 2 3 4
Show Buttons
Hide Buttons