ปริญา

เราต้องการสังคมที่ดูแลกัน : ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้   สวัสดีพี่น้อง ประชาชน ผู้จัดงาน เครือข่ายรัฐสวัสดิการ และสื่อมวลชนจากผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เพิ่มขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ตัวเลขอันดับของความเหลื่อมล้ำยังมีมากอยู่ ตั้งแต่สถานการณ์การยึดอำนาจ ที่นำไปสู่การมีการเลือกตั้ง คือ เรื่องความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ ดังนั้นในการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ประชาธิปไตย พึ่งตนเองไม่ได้ แก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ   สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากสิบกว่ามาเป็นอันดับสาม และปีที่แล้วอันหนึ่งไทย รองลงมาเป็นประเทศรัสเซีย ตรุษกี อินเดีย ตามลำดับ ซึ่งประเทศเรา (ไทย) ไม่จนขนาดนั้น แล้วทำไมถึงเกิดความเหลื่อมล้ำ จากการเก็บข้อมูลสัมประสิทธิ์(ค่าจีนี่) มีตั้งแต่ 0 – 100 ซึ่งถ้าค่าจีนี่ถึง 100 แสดงว่ามีความเหลื่อมล้ำทรัพยากรอยู่คนเดียว  แต่ถ้าค่าจีนี่เป็น […]

Show Buttons
Hide Buttons