เดนมาร์ก

เดนมาร์กก็ไม่ธรรมดา

แม้จะพ่ายแพ้ต่อโครเอเชียในการดวลลูกโทษที่จุดโทษ แต่ก็ต้องถือว่าฟอร์มการเล่น และความมุ่งมั่นของนักเตะทีมชาติเดนมาร์กนั้น ไม่ธรรมดา นอกจากนี้เรื่องที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมฟุตบอลเดนมาร์ก นั่นคือคุณภาพชีวิตของคนเดนมาร์ก “ก็ไม่ธรรมดา” เดนมาร์กเป็นประเทศที่พลเมืองต้องเสียภาษีรายได้บุคคล โดยมีอัตราสูงสุด 55.38% เมื่อปี 2017 โดย Line Today ยังระบุอีกว่า เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีสูงสุดมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยความที่ประชากรค่อนข้างน้อย รัฐบาลเดนมาร์กจึงสามารถนำเงินภาษีไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง แม้แต่โรงเรียนเอกชนเองก็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐฯ ทำให้ค่าเทอมถูกมาก ค่ารักษาพยาบาลฟรี การชดเชยการว่างงาน และชาวเดนมาร์กจำนวนมากในประเทศทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการ นั่นเท่ากับว่ารัฐฯ เลี้ยงดูอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เดนมาร์คได้รับตำแหน่งประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในโลกจากการจัดอับดับขององค์กรต่างๆ ในหลายปีหลัง เมื่อปี 2014 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ระบุว่าเดนมาร์กได้รับการยกย่องให้อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนน้อยที่สุดในโลกจากทั้งหมด 34 ประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้า โดยที่กลุ่มคนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับชนชั้นกลาง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความแตกต่างกันระหว่างคนรวยและคนจนมีช่องว่างน้อยคือ การเก็บภาษีรายได้ที่สูงที่สุดในสหภาพยุโรปและการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสามารถกลับเข้าทำงานใหม่ได้อีกครั้ง ตลอดจนประชากรมีความพึงพอใจและมีประสบการณ์ในทางบวกต่อประเทศของตน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก worldatlas ระบุว่าเดนมาร์กเก็บภาษีเงินได้ทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น โดยเฉลี่ย 36.25 %  สำหรับเงินภาษีเหล่านี้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างบริการทางสังคมของเดนมาร์กจากประชาชน หมายความว่าประชาชนพร้อมจะจ่ายภาษีเพื่อที่ตนเองจะได้รับสวัสดิการที่ดี  เดนมาร์กได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก […]

Show Buttons
Hide Buttons