Mayday 2020 ฉลองวันกรรมกรสากลแบบไม่ได้เดินขบวน

Mayday 2020 ฉลองวันกรรมกรสากล แบบไม่ได้เดินขบวน วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี วันกรรมกรสากล หรือเมย์เดย์ (May Day) เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานในเหตุการณ์จลาจลเฮย์มาร์เก็ต (Haymarket Riot) ในชิคาโก สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1886 จุดเริ่มต้นแห่งการเรียกร้องสิทธิแรงงานและสวัสดิการของคนใช้แรงงานทั่วโลก เพื่อเรียกร้องให้กำหนดชั่วโมงทำงาน วันละ 8 ชั่วโมง จนเป็นที่มาของระบบ สามแปด คือทำงาน 8 ชม. ศึกษาหาความรู้ 8 ชม. และพักผ่อน 8 ชม. เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (เครือข่าย We fair) มีความกังวลถึงสถานการณ์ของผู้ใช้แรงงาน ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ผนวกรวมกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้า จึงเป็นสถานการณ์วิกฤติซ้อนวิกฤติ ซึ่งแรงงานนอกระบบ แรงงานฟรีแลนซ์อิสระ แรงงานภาคเกษตร รวมทั้งแรงงานในระบบอุตสาหกรรม ล้วนเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เผชิญความเสียงจากการหยุดงาน ถูกเลิกจ้าง สูญเสียช่องทางหารายได้จากมาตรการภาครัฐ เครือข่าย We Fair มีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้แรงงานและวิกฤติการณ์ […]

wefair

May 1, 2020
Show Buttons
Hide Buttons