เครือข่าย WE FAIR ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า 10 ก.พ. นี้ ที่ม.ธ. ท่าพระจันทร์

เครือข่าย WE FAIR ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา รัฐสวัสดิการสู่สังคมไทยเสมอหน้า 10 ก.พ. นี้ ที่ม.ธ. ท่าพระจันทร์