ผู้หญิง

แรงงานเฮ กลุ่มบริษัทในเครือ RB ขยายสิทธิ์ลาคลอด 182 วัน-จ่ายค่าจ้าง 100 %

แรงงานเฮ กลุ่มบริษัทในเครือ RB ขยายสิทธิ์ลาคลอด 182 วัน-จ่ายค่าจ้าง 100 % 22 เมษายน 2653 เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ นักสหภาพแรงงานได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุกลุ่มบริษัทในเครือ RB ประกาศนโยบายขยายสิทธิ์ลาคลอดแก่พนักงานหญิง และสิทธิ์ลาดูแลบุตรแก่พนักงานชาย รวมถึงพนักงานเพศทางเลือก พนักงานหญิงตั้งครรถ์สามารถลาคลอดได้ – จากเดิม 16 สัปดาห์ หรือ 112 วัน จ่ายค่าจ้าง 100% – เพิ่มเป็น 26 สัปดาห์ หรือ 182 วัน จ่ายค่าจ้าง 100% และสามารถลาเพิ่มอีกได้ 182 วัน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง พนักงานชายสามารถลาดูแลบุตรได้ – จากเดิม 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน – เพิ่มเป็น 4 สัปดาห์ หรือ […]

Show Buttons
Hide Buttons