มีลูก 1 คน จนไป 10 ปี !!!

ลูก 1 คน จนไป 10 ปี

คุ้นๆ ว่าผ่านตา ในพาดหัวข่าวของ http://www.bangkokbiznews.com ไปเมื่อราวๆเดือนมิถุนายน 61 ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันจริงตามนั้น แต่พอไปดูตัวเลขจากการประมาณการต่างๆ แล้วก็พบว่าก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะประเทศที่เรากำลัง(เช่าเขา)อยู่นี้ มันต้องมีค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่าง ในทุกๆขั้นตอนของชีวิต ลองไปดูกันว่า การที่เราจะมีลูกสักคนนึง กว่าจะเลี้ยงดูประคบประหงมจนเขาเติบโตเรียนจบและมีงานทำหาเลี้ยงตัวเองได้ ตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ?

1. ค่าใช้จ่ายในการฝากท้องและคลอดลูก

แม้ว่าในปัจจุบันคุณแม่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการฝากครรภ์อย่างเท่าเทียมฟรี ครอบคลุมทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาท (บัตรทอง) ประกันสังคม และข้าราชการ สามารถฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลรัฐ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2556 เป็นต้นมา แต่ในทางปฏิบัติอาจมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายจากการซื้ออาหารบำรุงครรภ์ ค่าผ่าคลอดในบางกรณี ค่าอัตราซาวด์ ค่ายาบำรุง และ ฯลฯ ดังนั้นแม้จะฝากครรภ์และทำคลอดฟรี แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายตั้งแต่รู้ว่าท้อง จนคลอดลูกออกมา โดยเฉลี่ยที่โรงพยาบาลรัฐประมาณ  20,000-30,000 บาท และโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ 45,000-150,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงดู ค่าเล่าเรียน 

เด็กอายุ 0-2 ขวบ ค่าใช้จ่ายอยู่ในรูปอุปโภคบริโภค ค่าแพมเพริส ค่านมผง ค่ารักษายามเจ็บป่วย โดยเฉลี่ย เดือนละ 3,000-10,000 บาท หรือปีละ 30,000-120,000 บาท และอาจจะมีค่าพี่เลี้ยงลูก หรือค่ายาบำรุงอื่นๆ

เด็กอายุ 3-12 ขวบ ค่าใช้จ่าย อยู่ในรูปค่าเรียนค่าขนมนมเนย ค่าเล่าเรียน(เอกชน) เดือนละ 3,000-5,000 บาท (เทอมละ 20,000-30,000 บาท โดยเฉลี่ย โรงเรียนรัฐไม่ต้องจ่าย) ค่าเรียนพิเศษ 1,000-2,000 บาทต่อเดือน ค่านม 1,000 บาทต่อเดือน ค่าขนม/ของเล่น 1,000-2,000 บาท ต่อเดือน รวมๆ แล้วปีละประมาณ 72,000-108,000 บาท

เด็กวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี อยู่ในรูปค่าเล่าเรียน เรียนพิเศษ ค่าอาหาร ค่าเทอม 20,000-30,000 บาทโดยเฉลี่ย (โรงเรียนรัฐม.ต้นไม่ต้องจ่าย) ค่าเรียนพิเศษ 2,000-4,000 ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายประจำวัน 50-200/วัน (3,000-6,000บาท) ค่ารายงาน ทำกลุ่ม และอื่นๆยิบย่อยรวมแล้วปีละประมาณ 80,000-160,000 บาท

วัยรุ่นตอนปลาย 19-22 ปี อยู่ในรูปค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าหอ ค่าน้ำมัน ค่าเทอม 5,000-50,000 ต่อเทอม(summer 10,000 บาท) ตามแต่คณะและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐจะถูกหน่อย บวกกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 200-300 บาทต่อวัน (6,000-9,000 บาทต่อเดือน) ค่าหอนอก 2,000-5,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีค่ารายงาน ค่ากิจกรรมในคณะ ค่ารับน้อง และค่าอื่นๆ ที่ไม่นำมาคิด ปีละประมาณ 148,000-278,000 บาท

3. ลูกหนึ่งคนกับเงินล้าน เราจะมีลูกได้หรือไม่ 

จริงๆ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ลองไปรีวิวดูจากหลายๆ กูรู และบทความหลายชิ้นพบว่า โดยเฉลี่ย เด็ก 1 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนจบป.ตรี จะต้องใช้เงินเลี้ยงดู 800,000 – 3,500,000 บาท เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ปีละ 40,000-150,000 บาทต่อปี

ทีนี้ลองไปดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกว่าปี 2558 คนไทยมีรายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งประเทศอยู่ที่ 26,915 บาทต่อเดือน หรือ 322,980 บาท ต่อปี (ครัวเรือนคือรายได้ของสามีกับภรรยารวมกัน) ถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้ต่อเดือนใกล้เคียงกับรายได้เฉลี่ยของคนไทยในระดับประเทศ รายได้ของคุณราวครึ่งหนึ่งในแต่ละเดือนจะหมดไปกับการเลี้ยงลูก 

ในปี 2558 เส้นความยากจนคือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,667 บาทต่อคนต่อเดือน และกลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุดในประเทศไทย เป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,344 บาทต่อคนต่อเดือน  คนกลุ่มนี้คงเป็นกลุ่มที่มีลูกได้ลำบาก และมีอยู่ประมาณ 26.9 ล้านคน

 

 

ที่มา

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/805092

https://www.honestdocs.co/how-much-are-you-spending-from-pregnancy-to-birth

https://thematter.co/quick-bite/income-expense/35456?utm_source=LINE&utm_medium=Content+Discovery&utm_campaign=LINE+TODAY

 

http://www.thansettakij.com/content/241052

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *