10 เรื่องเล่าความเหลื่อมล้ำ เพื่ออธิบายว่าทำไมเราต้องมีรัฐสวัสดิการ

10 เรื่องเล่าความเหลื่อมล้ำ เพื่ออธิบายว่า ทำไมเราต้องมีรัฐสวัสดิการ

1. ความเหลื่อมล้ำของไทยอยู่อันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและอินเดีย (ตัวเล็ก)ขยับจากอันดับที่ 11 ในปี 2558

2. 5 ปีที่ผ่านมา คน 1 % เป็นเจ้าของความมั่งคั่งมากกว่าคนไทยทั้งประเทศ

3. มหาเศรษฐีพันล้านในไทยเพิ่มจาก 5 คน ในปี2551 เป็น 28คน ในปี 2558

4. คนไทย 10% หรือ 7 ล้านคนยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน

5. คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ เลย ในขณะที่โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือประชากร 10%

6. คนไทยรวยที่สุด 10% มีรายได้มากกว่าคนที่จน ที่สุด 10% ถึง 35 เท่า

7. ปี 2554 ครอบครัวรวยที่สุด 10% มีรายได้เดือนละ 90,048 บาท ครอบครัวที่จนที่สุด 10% มีรายได้เดือนละ 4,266 บาท ต่างกัน 21 เท่า

8. ลูกหลานครอบครัวที่รวยที่สุด 10% ได้เรียนต่อถึงปริญญาตรีมากกว่าครอบครัวจนที่สุด 3 เท่า

9. ครอบครัวจนที่สุด 10% มีคนชราเป็นหัวหน้า ครอบครัวมีรายได้หลักจากเงินที่ลูกหลานส่งให้

10. หมอในกรุงเทพฯ 1 คนดูแลผู้ป่วยในน้อยกว่า 1,000 คน แต่หมอ 1 คนในภาคอีสานดูแลคนไข้ 5,000 คน

ที่มา องค์การออกแฟม (Oxfam)

#wefair #wellfair

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *