เดชรัต สุขกำเนิด : วิเคราะห์ผลการสำรวจ แนวทางการจัดระบบสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โควิด – 19 ทำทุกข์ถ้วนทั่ว ครัวเรือนเกือบครึ่งมีเงินใช้ไม่ถึง 3 เดือน ภาคประชาชนแนะ เริ่มสร้างหลักประกันด้วย ‘บำนาญถ้วนหน้า’

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ (WWN) แถลงข่าว “ทุกข์ถ้วนทั่ว ต้องอุดรอยรั่ว ด้วยสวัสดิการถ้วนหน้า” โดยแถลงผลสำรวจร่วมกับ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แนวทางการจัดระบบสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19” ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1998 คน กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เดชรัต สุขกำเนิดและวริษา สุขกำนิด ได้วิเคราะห์ผลการสำรวจ แนวทางการจัดระบบสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไว้อย่างน่าสนใจ ติดตามอ่านสไลด์การนำเสนอได้ ณ ที่นี้ และสามารถอ่านผลการศึกษาฉบับเต็มได้ที่ รายงานการสำรวจ-สวัสดิการถ้วนหน้าสถานการณ์โควิด-19

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *