เปิดเอกสารทบ.ประกาศจัดซื้อรถยานเกราะ 4500 ล้าน สวนทางนโยบายเยียวยาประชาชน

เปิดเอกสารกองทัพบก ประกาศจัดซื้อรถยานเกราะ 4500 ล้าน สวนทางนโยบายเยียวยาประชาชน

วันที่ 21 เมษายน 2563 เว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารบก ได้เผยแพร่เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระบุรายละเอียดแนบท้าย คือเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ 50 คัน ด้วยงบประมาณ 4,515 ล้านบาท ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยวิธี FMS

ในขณะที่ประชาชนซึ่งลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยา 5000 บาทในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอีกกว่า 20 ล้านคน

 

ที่มา:
https://www.procureordrta.com/plan_detail.php?notiID=1123

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *